Maria Childrenhome

Maria Childrenhome

Publisert av Ragnvald Johnsen den 17.01.21.

 

Søndag 26. mai 2019 ble det formelt lukket.

Bildene under viser "nybygget" som ble tatt i bruk i 2002 og sentrale personer i forbindelse med åpningen av huset, f.v. Ole Kristian Fagerli, DG Kjell Eikanger, Inger Marit Fagerli og Oleg Kapustin.

    


Mange av klubbene og medlemmene i gamle distrikt 104B har et forhold til Maria Childrenhome. Inger Marit Fagerli fra Orkdal etablerte dette barnehjemmet i Tapa i Estland i 1994, for å kunne hjelpe noen av de mange russiskfødte barna som på ulikt vis var vanskjøttet og/eller seksuelt misbrukt.

Ganske fort oppdaget Inger Marit Fagerli at hennes barnehjem ble for lite, - og ved stor og målrettet innsats lyktes hun i å sikre seg nabohuset til formålet. Det var en sliten bygning på alle vis, en bygning som opprinnelig hadde inneholdt fire leligheter,  men som sikkert kunne restaureres og bli det hjemmet hun ønsket seg.

Inger Marit hadde et stort nettverk, og via Lions Club Rennebu startet den store snøballen som ganske raskt ble til et kraftig distriktsprosjekt for klubbene i 104B. I perioden 1998 til 2002 var dette i realiteten vårt store prosjekt, og klubbene samlet inn i overkant av NOK 1, 5 millioner til restaurering og ferdigstilling av bygningsmassen.

PDG Per Frost fikk laget statutter rundt eierforholdet, slik at vi fikk godkjent dette for å kunne etablere en estisk eiendomsstiftelse. Stiftelsen sikret oss det innsyn og den kontroll vi ønsket. Sommeren 2002 ble barnehjemmet innviet.

Inger Marit Fagerli ble ved Distriktsmøtet i Fauske 2001 tildelt Melvin Jones Fellowship for sin forbilledlige innsats og omsorg. Dessverre ble noen hun noen år senere rammet av kreft, og gikk bort høsten 2011, bare 56 år gammel. 

 PDG Morten Singsaas var i alle år distriktets representant i styret for eiendomsstiftelsen, -og også i styret for barnehjemmet. Eiendomsstiftelsen ble formelt ble oppløst i 2018. Eiendommen er nå overført bestyrer Oleg Kapustin og hans familie, - som har flyttet inn og bor der. 

 Mange klubber har vært fastgivere til Maria Childrenhome, for på den måten bidra til å sikre driften. Etter 25 år er det nå slutt. Lionsklubbene i gamle 104 B bidro i stor grad til den suksess barnehjemmet ble. Vi vet at vi, gjennom våre bidrag, har vært med og berget livene til rundt 30 barn. 

Sammen med mange private fastgivere, bidro vi til at Maria Childrenhome kunne bli den heimen som rommet trygghet, kjærlighet,  omsorg, skolegang og gode opplevelser på vegen mot voksenlivet. Med unntak av to, er alle barna nå vel etablerte med utdannelse og egne familieforhold. 

Søndag 26. mai 2019 ble kapitlet Maria Childrenhome formelt lukket. Styret hadde invitert til en trivelig markering, og vi kjenner litt på glede og takknemlighet overfor lionsfamilien. Vi har alle god grunn til å være stolte over både innsats og organisasjon. Det nytter!

Takk for innsatsen !

 

PS! Vi vet at mange av dere som leser dette har et nært forhold til Maria Childrenhome, og har besøkt hjemmet ved flere anledninger.

Styret i MCH arbeider med å få til en siste fellesreise til Tapa og Tallinn til høsten, for å møte "barna og familiene deres»

Vi vil komme tilbake med informasjon om denne.