Ragnvald Johnsen style=

Ragnvald Johnsen

President Medlemsansvarlig
Morten Singsaas style=

Morten Singsaas

Visepresident
Fredrik Evjen style=

Fredrik Evjen

Sekretær
John Anders Kirkholt style=

John Anders Kirkholt

Kasserer
John Ivar Evjen style=

John Ivar Evjen

Styremedlem